Warunki

Oświadczenie: treść w języku angielskim służy wyłącznie celom informacyjnym. Klientów obowiązuje polska wersja Regulaminu obowiązująca od dnia 25 listopada 2014 roku.

 1. OŚWIADCZENIA PRAWNE
 2. JAK ZAMÓWIĆ
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (na odległość).
 4. ZAPŁATA
 5. DOSTAWA
 6. ZWROTY, REKLAMACJE, GWARANCJA
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 10. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

§1 OŚWIADCZENIA PRAWNE

1.1 Nasz sklep internetowy [Sklep] zlokalizowany jest pod adresem www.cosyanddozy.com. Sprzedaż odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin [Regulamin] oraz następujące polskie akty prawne:Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania. Korzystając z naszych stron internetowych: www.cosyanddozy.com , zamawiając towary w naszym Sklepie, korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na Regulamin w sposób pokazany poniżej i zgadzasz się go przestrzegać. Regulamin udostępniany jest bezpłatnie w celu zapoznania się lub utrwalenia i wydrukowania. Regulamin korzystania, Sklepu, sprzedaży podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego (na co Klient wyrazi zgodę) oraz właściwej jurysdykcji sądów powszechnych, jednakże zapewniamy tłumaczenie Regulaminu na język angielski.

1.2. Sprzedawca: COSY AND DOZY Sp. z oo, ul. Dywizjonu 303 127/10, 01-470 Warszawa, Polska, NIP:PL522310874, REGON 369043390, KRS 0000710764, adres e-mail: hello@cosyandozy.com, e-mail: hello@cosyandozy.com [Sprzedawca]

1.3.Warunki użytkowania zostały wprowadzone w celu ochrony interesów naszych Klientów i zapewnienia najlepszej możliwej obsługi. Regulamin ma być uczciwy i przejrzysty zarówno dla Sprzedawcy, jak i Klientów.

Wszelkie postanowienia Regulaminu ograniczające uprawnienia Klienta jako konsumenta są nieważne. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się lub zostanie uznane za niewykonalne w świetle prawa polskiego (lub międzynarodowego), nie będzie to miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Sprzedawca jest jednocześnie Administratorem Danych. Sprzedawca chroni dane osobowe za pomocą odpowiednich środków, w tym zabezpieczając przed ich pozyskaniem przez osoby nieuprawnione oraz przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem zgodnie z naszą Polityką Prywatności zamieszczoną tutaj: http://cosyanddozy.com/en/content/2-privacy-policy

1,5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientami. Klient dokonując rejestracji oświadcza, że ​​zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na jego przestrzeganie poprzez zaznaczenie pola wyboru przed dokonaniem zakupu.

1.6. Prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Jest to sieć publiczna w rozumieniu ustawy: Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.) .

1.7. Nasza Oferta – towary wyszczególnione i opisane w zakładkach naszego Sklepu. Sprzedawca stale zapewnia, że ​​Oferta była prawidłowa, aktualna i zgodna ze stanem faktycznym. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której elementy Oferty nie będą chwilowo dostępne, Sprzedający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej. W naszej ofercie znajdują się towary fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych, sprzedawane wyłącznie na terenie Polski. W naszej ofercie często znajdują się towary wykonane według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowane.

1.8. Klient – ​​Klient, osoba pełnoletnia zarejestrowana w Serwisie, która zaakceptowała Regulamin. Aby dokonać ważnego zakupu tutaj, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat lub nie jesteś pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, nie zamawiaj tutaj towarów. Sprzedajemy również osobom prawnym.

1.9. Konto Klienta – wirtualna przestrzeń dostępna po dokonaniu Rejestracji, umożliwiająca Klientowi zarządzanie danymi. Może mieć tylko jedno konto. Twoje konto (w tym adres e-mail) nie może zostać sprzedane ani przekazane innym osobom.

1.10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Umowa sprzedaży podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego, jednakże zapewniamy tłumaczenie Regulaminu na język angielski.

1.11. Zamówienie – Oświadczenie woli określające w tym miejscu Klientowi jednoznacznie rodzaj i ilość towaru, jaki chce zakupić. Zamówienie stanowi istotną część umowy sprzedaży i podlega także obowiązującym przepisom prawa polskiego.

1.12. Produkt – nasza Oferta wraz z powiązanymi usługami, w tym dostawą.

1.13. Klient musi zawsze podawać dokładne, prawidłowe, niewprowadzające w błąd i kompletne dane, aby zarejestrować się i dokonać zakupu tutaj.

§2 JAK ZAMÓWIĆ

Klient może tutaj złożyć zamówienie poprzez:

 1. Formularz on-line o nazwie „Formularz Zamówień” wykorzystujący system koszyka on-line.
 2. Zamówienie e-mailowe.
 3. Zamówienia telefoniczne można składać pod naszym specjalnym numerem dostępnym na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

Tutaj możesz zamówić towar (poprzez Zamówienie) poprzez formularz online i e-mail 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach od 9:00 do 17:00 (CET).

2.1. Jak skorzystać z formularza internetowego „Formularz Zamówień”.

 1. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje do realizacji. Zamawiając towar składasz ofertę jego zakupu. Zawsze wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem otrzymania Twojego zamówienia. Umowa na odległość to umowa zawarta pomiędzy nami a konsumentem w sytuacji, gdy nie są oni razem, negocjowana i uzgadniana za pomocą jednego lub większej liczby zorganizowanych środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, pocztą lub przez Internet. Musi istnieć zorganizowany system sprzedaży towarów na odległość.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania (potwierdzenia) przez Klienta wiadomości e-mail ze Sklepu.

2.2 Jak skorzystać z zamówienia e-mailowego.

 1. Towar można również zamówić poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail: hello@cosyanddozy.com.
 2. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje do realizacji. Zamawiając towar składasz ofertę jego zakupu. Zawsze wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem otrzymania Twojego zamówienia.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania (potwierdzenia) przez Klienta wiadomości e-mail ze Sklepu.

2.3. Jak skorzystać z zamówienia telefonicznego:

 1. Sprzedawca udostępnia także telefon umożliwiający składanie Zamówień.
  +48536433233 – dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 (CET).
 2. Zawarcie umowy sprzedaży (przez telefon) następuje z chwilą otrzymania (potwierdzenia) przez Klienta wiadomości e-mail ze Sklepu. Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić treść umowy sprzedaży sporządzoną na trwałym nośniku (np. plik .pdf). Klient zobowiązany jest potwierdzić zgodę na zawarcie umowy sprzedaży zawartej na trwałym nośniku (np. plik .pdf).

2.4. Składając Zamówienie Klient podaje następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. pełny adres,
 3. numer telefonu,
 4. e-mail,
 5. wybrany towar,
 6. wybrany sposób dostawy,
 7. wybrana płatność.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Po złożeniu Zamówienia Sklep potwierdza jego przyjęcie e-mailem lub telefonicznie. Mamy prawo odmówić realizacji zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości. W przypadku niekompletności tych danych Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem jego danych, a jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy.

2.5. Pamiętaj, że złożenie i potwierdzenie Zamówienia w sposób wskazany powyżej prowadzi do zawarcia wiążącej umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2.6. Czas rozpoczęcia pokrywa się z momentem wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2.7. Dodatkowe informacje dotyczące składania zamówienia udostępniamy tutaj: http://cosyanddozy.com/en/content/6-how-to-buy

§3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (na odległość).

3.1 Reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące naszych towarów, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

3.2 Podane ceny podane są w złotych polskich i mogą zostać przeliczone na wybraną przez Klienta walutę według aktualnego kursu Narodowego Banku Polskiego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Nasze ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Ceny podane na stronie obowiązują w momencie składania zamówienia przez Klienta.

3.4. Jeżeli Sprzedawca i Klient nie postanowili inaczej, Sprzedawca wykona umowę zawartą na odległość nie później niż trzydzieści dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia woli zawarcia umowy.

§4 PŁATNOŚĆ

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:

 1. Przez przelew bankowy:
  Bank: mBank SA BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
  Konto do wpłat w PLN - PL08 1140 2004 0000 3002 7734 8924
  Konto do wpłat w EUR - PL33 1140 2004 0000 3312 0672 5503
  Konto do wpłat w USD - PL90 1140 2004 0000 3412 0672 5495
  Konto do wpłat w GBP - PL80 1140 2004 0000 3512 0672 5529
 2. Za pomocą płatności elektronicznych i płatności kartą kredytową.
  Płatności elektroniczne i kartami kredytowymi obsługują PayU.pl i PayPal. Możliwe aktualne metody płatności określone są na stronach internetowych: http://cosyanddozy.com/pl/content/1-delivery_and_payment, http://www.payu.pl oraz http://www.paypal.com
 3. Opcja płatności za pobraniem dostępna jest wyłącznie w przypadku dostawy na terenie Polski.

4.2. Obsługa płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzona przez:

PayU.pl – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akt rejestrowy zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznań, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495

I

PayPal (Europe) S.à rl & Cie, SCA Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg, RCS Luxembourg B 118 3495.

4.3. Warunkiem wysłania ważnego zamówienia jest opłacenie towaru i przesyłki.

4.4. Sklep nie stosuje domyślnie płatnych dodatkowych, niezgodnych z prawem opcji.

§5 DOSTAWA

5.1.Obecnie wysyłamy na cały świat. Obecnie do dostaw wykorzystujemy następujących przewoźników:

 1. Poczta Polska SA ; Regulamin: http://www.poczta-polska.pl
 2. Apaczka; Regulamin: http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=29&Mark=16
 3. GLS; Regulamin: https://gls-group.com/PL/pl/gtc
 4. DHL; Regulamin: https://www.dhl.com/pl-en/home.html?locale=true

5.2. Odpowiednie koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia. Zależą one od wybranej metody dostawy, kraju docelowego i metody płatności. Szacowane koszty dostawy znajdują się tutaj: http://cosyanddozy.com/en/content/1-delivery_and_payment

5.3. Czas dostawy towarów zakupionych w naszym Sklepie (magazynu) i oznaczonych na stronie internetowej jako „dostępny” (patrz także §4 pkt 4.3), nie powinien przekraczać 3-5 dni roboczych w przypadku zamówień standardowych.

5.4. Termin dostawy towaru, który nie znajduje się na naszym magazynie ustalany jest indywidualnie z Klientem.

5.5. Zawsze staramy się dostarczać w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczając terminów opisanych w §5 ust. 5.3 lub ogólnej zasadzie opisanej w §3 ust. 3.4.

5.6. Nasze dni robocze są od poniedziałku do piątku. Nie dostarczamy ani nie realizujemy zamówień w weekendy i święta. Dni dostawy nie obejmują weekendów i świąt państwowych.

5.7. Nasz czas dostawy liczony jest zawsze od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania (potwierdzenia) przez Klienta wiadomości e-mail ze Sklepu.

5.8. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania przewoźnika. Jesteś osobiście zobowiązany sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu w obecności przewoźnika. Masz prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki.

§6 ZWROTY, REKLAMACJE, GWARANCJA

6.1. Każdy Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących naszej Oferty korzystającej z rękojmi lub rękojmi. Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z nami przed złożeniem skargi. To zawsze pomoże nam skuteczniej rozwiązać każdy problem. Wszystkie skargi są rozpatrywane i rozstrzygane uczciwie, poufnie i skutecznie w ciągu 14 dni. Jeśli coś pójdzie nie tak, to zawsze Sprzedawca powinien wszystko naprawić. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakości towarów lub usług, powinieneś:

 1. Działaj tak szybko, jak to możliwe – opóźnienie może oznaczać, że przyjąłeś wadliwy towar.
 2. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego, co poszło nie tak, ani nie oddawaj go nikomu innemu, aby to naprawił.
 3. Upewnij się, że posiadasz dowód zakupu (fakturę lub paragon).

Oczywiście lepiej jest unikać problemów, dlatego zgłaszaj wszelkie wątpliwości w miarę postępu prac. Jeśli to możliwe, udostępnij nam możliwość skontaktowania się z Tobą, abyśmy mogli poruszyć wszelkie pojawiające się problemy. Wszystkie towary oferowane w Sklepie objęte są roczną gwarancją opisaną w załączonych dokumentach. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady towaru oraz uprawnień Klienta znajdują się na stronie: http://cosyanddozy.com/pl/content/5-warranty-and-returns

6.2 Przypominamy: Nasza Oferta obejmuje towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. W naszej ofercie często znajdują się towary wykonane według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowane. Nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. Pamiętaj, że zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym, towary lub produkty mogą się różnić (np. kolor i struktura drewna). Należy pamiętać, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie towarów lub produktów przed naprawą.

Opisane powyżej różnice nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

6.3.Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z nami przed złożeniem skargi. Nasze strony internetowe i sam Sklep są dostarczane „takie, jakie są”, bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

6.4. Co do zasady Sprzedawca może dokonać naprawy lub wymiany. Alternatywnie możemy zwrócić konsumentowi koszty towaru.

6,5. Wszystkie użyte obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Poszczególne cechy i kolory innych materiałów mogą się różnić, podobnie jak nasze towary. Specyfikacja nie ma stanowić części jakiejkolwiek umowy ani gwarancji, chyba że zostanie wyraźnie włączona do umowy na piśmie.

6.6. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do Sprzedawcy lub Sprzedawcy drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

6.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji dokonujemy naprawy lub wymiany. Alternatywnie możemy zwrócić konsumentowi koszty towaru.

6.8. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest odesłać towar na własny koszt na adres Sprzedawcy.

6.9. Ogólny termin domniemania wady wadliwie wykonanego towaru wynosi jeden rok. Sprzedawca ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada powstała z jego winy, np. Od niewłaściwego użytkowania.

6.10. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w terminie oznacza, że ​​Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. O decyzji w sprawie reklamacji poinformujemy Reklamującego drogą pocztową lub elektroniczną.

6.11. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłączone są przepisy o rękojmi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6.12. Możesz skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj: https://cosyanddozy.com/img/cms/dopobrania/Right-to-withdraw%20EN.pdf

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA

7.1. Preferujemy kontakt mailowy: hello@cosyanddozy.com

7.2. Klientowi, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny – w terminie 20 dni. Do zachowania tego terminu zostanie wysłane oświadczenie przed jego upływem. Termin 20 dni, w którym można odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania rzeczy, a jeżeli umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia. Koszt zwrotu ponosi Sprzedawca. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, która dotyczy wyłącznie sprzedaży osobie fizycznej dokonującej zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą i nie dotyczy usług, których świadczenie rozpoczęło się zgodę klienta. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że przesłasz jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.3.Jeżeli Sprzedawca i Klient uzgodnili inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje m.in.

 1. dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;
 2. dostawa towarów, które mogą ulec zepsuciu lub szybko wygasnąć;
 3. dostawa towaru zapieczętowanego, którego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a który został otwarty po dostarczeniu;
 4. dostawa towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.4.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać towar na własny koszt na adres Sprzedawcy wraz z danymi do zwrotu. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy uważa się je za nieważne, a Klient zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony zeznały, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w toku zwykłych czynności służbowych. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient wpłacił jakiekolwiek zaliczki, należne są od niego odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty.

7.5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Pobierz pliki:

- Formularz odstąpienia od umowy - Aby pobrać, kliknij tutaj -

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Ochrona prywatności klientów opiera się na naszej Polityce prywatności opublikowanej tutaj: http://cosyanddozy.com/en/content/2-privacy-policy

8.2. Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówień lub otrzymywania informacji handlowych w formie newslettera. Klient, który wyraził zgodę na korzystanie z praw określonych w polskim akcie prawnym: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochrona danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Klient może otrzymywać newsletter po wybraniu odpowiedniej opcji w sekcji „newsletter” na Stronie internetowej. Najprostszym sposobem otrzymywania naszego newslettera jest wybranie odpowiedniej opcji podczas tworzenia Konta Klienta.

8.3. Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia działań marketingowych na naszych stronach internetowych.

8.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodność sprzętu komputerowego lub oprogramowania wykorzystywanego przez któregokolwiek Klienta z naszą stroną internetową i Sklepem.

8,5. Gwarantujemy, że nasi pracownicy dołożą należytej staranności zawodowej, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

8.6. Nie gwarantujemy, że nasze strony internetowe i nasza baza danych będą stale dostępne, np. bez przerw technicznych, czas na ulepszenia i modyfikacje w miarę rozwoju usług.

8.7. Bezwarunkowo zabronione jest korzystanie z naszej strony internetowej lub Sklepu w celu przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, wykorzystywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania lub są z nim powiązane, w szczególności w celu przesyłania lub wysyłania niezamówionych materiałów komercyjnych.

8.8. Zabronione są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów i Sprzedawcy.

§9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9.1.O ile nie określono inaczej, Sprzedający jest właścicielem praw własności intelektualnej oraz praw autorskich do naszej strony internetowej i Sklepu, w tym do treści, materiałów i elementów graficznych, chyba że zaznaczono inaczej. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone i chronione prawem polskim i międzynarodowym.

9.2. Wszystkie użyte tutaj loga, znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm i inne zastrzeżone należą do ich odpowiednich właścicieli lub są zastrzeżone i zostały umieszczone na rzecz tych podmiotów lub wyłącznie w celach informacyjnych.

§10 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na naszej stronie internetowej.

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: poprawiania, aktualizowania, zmieniania, modyfikowania, uzupełniania, uzupełniania lub usuwania niektórych części Regulaminu w dowolnym czasie i w dowolny sposób, z zastrzeżeniem jednak, że istotne zmiany nie będą stosowane z mocą wsteczną. Zmiany takie zaczną obowiązywać z chwilą akceptacji. Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany będą dla Ciebie nie do zaakceptowania lub spowodują, że nie będziesz już zgadzał się lub przestrzegał Warunków użytkowania, po prostu zgłoś to Sprzedawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie Warunków użytkowania pod kątem zmian.

10.3. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu lub Cennika stosuje się zasady obowiązujące w chwili złożenia prawidłowego Zamówienia przez Klienta.

10.3. Zmiany Regulaminu będą publikowane z wyprzedzeniem tutaj: http://cosyanddozy.com/en/content/3-terms-and-conditions

10.4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

10,5. Wszelkie spory dotyczące stosowania Regulaminu lub zakupów podlegają odpowiednio właściwemu prawu polskiemu lub międzynarodowemu oraz właściwej jurysdykcji sądów powszechnych - Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

Sprawozdania:

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) – nie ma zastosowania, jeżeli konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 zł.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy udostępniamy tutaj: http://cosyanddozy.com/en/content/7-right-to-withdraw

IustitiaLex 2018