Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości" Działania 3.1 "Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu" Poddziałania 3.1.2 "Rozwój MŚP"

Cel: Opracowanie nowatorskiej w skali globalnej półki dla kota. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zrealizowanie usług doradczych

Beneficjent: COSY AND DOZY Magdalena Zajdel 

Planowane efekty: Wdrożenie innowacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy z jednoczesnym proekologicznym oddziaływaniem na środowisko oraz do zbudowania unikalnej marki produktu


Wartość projektu: 193 110,00  zł
Wkład Funduszy Europejskich: 109 884,30 zł

FE-PL.jpgRepublicOfPoland-EN.pngMazovia-EN.jpgUERR-EN.jpg

Product added to wishlist
Product added to compare.

Please be advised that our online store uses cookie files technology and at the same time does not automatically collect any information, except for the information contained in these files (so-called "cookies").