Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości" Działania 3.1 "Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu" Poddziałania 3.1.2 "Rozwój MŚP"

Cel: Opracowanie nowatorskiej w skali globalnej półki dla kota. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zrealizowanie usług doradczych

Beneficjent: COSY AND DOZY Magdalena Zajdel

Planowane efekty: Wdrożenie innowacji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firmy z jednoczesnym proekologicznym oddziaływaniem na środowisko oraz do zbudowania unikalnej marki produktu


Wartość projektu: 193 110,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 109 884,30 zł

FE-PL.jpgRepublicOfPoland-EN.pngMazovia-EN.jpgUERR-EN.jpg

Product added to wishlist
Product added to compare.

Bitte beachten Sie, dass unser Online-Shop Cookie-Dateien Technologie verwendet und gleichzeitig nicht automatisch Informationen sammelt, mit Ausnahme der Informationen in diesen Dateien (sogenannte "Cookies").