Projekt współfinansowany z przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

Cel: Uzyskanie praw z rejestracji wzoru przemysłowego półki dla kotów CHILL DELUXE w UE i USA przez polskiego przedsiębiorcę: Cosy and Dozy Magdalena Zajdel w okresie do 31.12.2020r.

Beneficjent: COSY AND DOZY Magdalena Zajdel

Planowane efekty: Rejestracja wzoru przemysłowego półki dla kotów CHILL DELUXE w UE i USA
Wartość projektu: 10 942,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 356,00 zł